Energiecontracten; let op de termijn!

Energieprijzen zijn de laatste jaren aan het schommelen geslagen. Sinds de liberalisering van de markt 10 jaar geleden zijn er prijsverschillen ontstaan. Deze ontstonden uitsluitend door concurrentie, maar stegen wel steeds; grondstofprijzen stegen namelijk. Nu echter dalen energieprijzen. Lagere kosten zorgen voor een lagere energierekening. Vanaf 1 juli gingen prijzen voor de vierde maal op rij omlaag. Interessant natuurlijk, maar hoe profiteer je hier nu echt van?

Lagere energierekening
Ieder huishouden wil graag besparen op de energierekening. De een gaat energie vergelijken de ander consuminderen. In allebei de gevallen scheelt dit uiteraard geld. Een combinatie levert wellicht nog het meeste op. Veel zaken kan je zelf regelen. Schakel je de verwarming eerder uit dan bespaar je uiteraard energie. Een energierekening bestaat overigens voor een groot gedeelte uit belasting en leveringskosten, iets wat je niet zomaar naar beneden kunt krijgen door te minderen. Dit zijn helaas vaste kosten.

Verdienmodel energieleveranciers
Energie is een business geworden. Vroeger, voor 2004, waren het enkele spelers die het lokaal voor het zeggen hadden. Dit waren overheidsbedrijven. Inmiddels wordt er alweer 10 jaar flink gehandeld in energie. En toch zijn er maar een paar bedrijven die ook echt energie opwekken, de rest koopt handig in en leeft van marge tussen in- en verkoop. Het verdienmodel zit hem in een abonnementsstructuur waar de consument maandelijks afrekent. Natuurlijk is er ook de eindafrekening eens per jaar.

Energieleverancier trekken klanten met actieprijzen en cadeaus naar zich toe. Soms zijn acties gewoon goed, maar vaak ook complete onzin. Neem nou de iPad actie bij Oxxio waarbij je veel meer per KwH en M3 gas gaat betalen. Let hier op! Maar het echte verdienmodel begint na de actieperiode. Dan moet het geld verdiend gaan worden. En juist hier moet op gelet worden.

Contracttermijn energieleverancier
Met dalende prijzen, waar we nu voor de vierde keer mee te maken hebben, mag een contract niet te lang duren. Bij een 5-jarig contract kan niet zonder meer gesteld worden dat de klant meeprofiteert … De leverancier heeft de prijs vast gezet. En juist die langlopende contacten worden door leveranciers gepromoot. Ga in principe niet langer dan een jaar met een leverancier een contract aan, economisch gezien. Het blijft interessant om jaarlijks de leveranciers door te nemen, om optimaal te profiteren. Een 5-jarig contact is onzin, niemand kan 5 jaar in de toekomst kijken. Neem dit risico dus gewoon niet.