Begrenzingskabel aanleggen Robot grasmaaier, zo doet u dat

Wilt u zelf de grenskabel plaatsen voor de robot-grasmaaier? Lees dan onderstaande richtlijnen door.

Plaatsen van een begrenzingskabel

Allereerst dient u te weten dat de grenskabel op 2 manieren kan worden geïnstalleerd:

  • U kan de kabel met de (vaak bij het toestel meegeleverde) krammen op de grond bevestigen. Doe dit nadat u het gras heel kort heeft gemaaid met een gewone grasmaaier of trimmer. Het gras zal automatisch na enkele weken over de draad heen groeien zodat deze niet meer zichtbaar is. In tussentijd kan u wel nog de ligging bijstellen indien nodig. De haken kunnen met hamer of kunststof moker in de grond geslagen worden, met ongeveer 75 cm tussenafstand. Zorg dat de draad overal vlak tegen de aarde ligt.

 

  • Een andere methode is het ingraven van de kabel. Dit doet u best niet wanneer u nog twijfelt over de precieze ligging van de kabel, maar is wel nodig wanneer u van plan bent om het gazon te beluchten of verticuteren. U kan ook beide methoden combineren en bijvoorbeeld slechts een deel van de kabel ingraven. Het ingraven doet u best met een kantensteker of rechte spade, zorg ervoor dat de grensdraad minstens 1cm en maximaal 20 cm onder de grond ligt. Robotmaaierpro kan de installatie van de grenskabel voor u snel en nauwkeurig verzorgen, wij beschikken hiervoor over een speciaal accu-aangedreven toestel.

Ga deze zaken na voor u start:

  • De grenskabel moet een lus vormen rond het werkgebied van de maaier. Gebruik steeds de juiste grensdraad die meegeleverd wordt bij de robotmaaier, of aanbevolen wordt door de fabrikant.
  • Veelal mag de maaier slechts een bepaalde afstand van de grensdraad verwijderd zijn. Controleer dit voor uw toestel.
  • De maximale lengte van de kabel is begrenst.
  • Zorg dat er 20cm extra draad beschikbaar blijft om later de geleidingsdraad aan te bevestigen.

Afstanden tot obstakels

De handleiding van uw grasrobot bevat een detail voor de plaatsing van de grensdraad, waarin de te respecteren afstanden staan vermeld. De afstand van de grensdraad tot een hoog obstakel ligt hoger, om schade aan de carrosserie te vermijden. Dit betekent echter dat een strook gras tegen bijvoorbeeld een muur, niet gemaaid zal worden.

grenskabel plaatsen

Bij het plaatsen van de grensdraad aan een kleine greppel of een lage border moet eveneens een marge behouden worden. Dit om te voorkomen dat de wielen in de greppel of tegen de steen rijden. Ook hier zal een korte strook niet gemaaid worden.

Bij een tegelpad of terras dat op hetzelfde niveau ligt als het gazon kan de maaier meestal een stuk op de stenen rijden, zodat het gras tot tegen de kanten gemaaid wordt. Heel wat toestellen zijn voorzien van de nodige sensoren die objecten herkennen. In dat geval is het niet nodig om bijvoorbeeld alle bomen op het gazon te omgrenzen. De grasrobot zal na een botsing namelijk automatisch verder werken in een andere richting. Obstakels als bovengrondse wortels moeten wel geïsoleerd worden.

Afhankelijk van de specificaties van uw grasrobot moet u met verschillende zaken als minimale doorgang en maximale hellingsgraad rekening houden. Twijfelt u, vraag dan steeds advies aan uw verkoper of kom langs in onze toonzaal.