Zonder eigen geld een huis kopen?

Voordat de economische crisis in 2008 wereldwijd doorbrak, was de woningmarkt vrij stabiel. De huizenprijzen stegen al jaren gestaag, de jaren ’90 ‘gekte’ op de woningmarkt lag al geruime tijd achter ons, er heerste stabiliteit. Tot het moment waarop in 2008 de ‘huizenbubbel’ ineen klapte en woningen spreekwoordelijk ‘onder water’ kwamen te staan.

Woning onder water?

Op het moment dat de hypotheekwaarde hoger ligt dan de waarde van de woning, spreken we over ‘onder water staan’ van de woning. Je weet dan immers vrijwel zeker dat bij verkoop van de woning de hypotheek niet volledig afgelost kan worden en jij als voormalig eigenaar van de woning met een restschuld achterblijft bij de bank. Een zeer onaangenaam, afschrikwekkend scenario.

Deze situatie deed zich vooral voor tussen 2008 en 2012. Woningeigenaren keken wel rap uit om hun woning destijds te koop aan te bieden; de prijzen waren immers ‘ineens’ gedaald en het zou zomaar kunnen dat de woning minder op zou leveren dan destijds voor aangekocht.

Helaas doen zich situaties voor in het leven waarbij je als woningeigenaar gedwongen bent je woning te verkopen, zoals in het geval van echtscheiding, ziekte, werkeloosheid. In dergelijke gevallen stonden woningeigenaren, die zich in dergelijke situaties bevonden tijdens de crisis, met de rug tegen de muur en verkochten de woning vaak met (veel) verlies.

Aangescherpte maatregelen vanuit de overheid

Om situaties te voorkomen waarbij eigenaren een restschuld overhielden bij banken, heeft de overheid maatregelen getroffen om dit in de toekomst zoveel mogelijk te beperken.

Zo mag een aspirant koper niet meer een bouwdepot meenemen binnen de hypotheek, en is aflossingsvrij lenen (waarbij alleen de rente maandelijks wordt afgelost door de woningeigenaar aan de bank) niet meer mogelijk. Daarnaast omvat de hypotheek maximaal 100% van de aankoopprijs van de woning. Overige kosten (kosten koper) mogen niet langer worden meegefinancierd.

Weinig kapitaal

Voor minder kapitaalkrachtigen, die toch graag een woning willen kopen, maar met afwijzingen te maken hebben gekregen, bestaan er ook alternatieve hypotheekverstrekkers/bemiddelaars. Deze kunnen soms een belangrijke spil voor de klant in kwestie betekenen.

Geen eigen geld nodig?

Toch zijn er ook makelaars (en hypotheekverstrekkers) te vinden die via andere methoden alsnog de volledige hypotheek verstrekken, incl. kosten koper (eigen geld, om aan ‘kosten koper’ te voldoen, is dan niet nodig). Op deze wijze kunnen ook mensen zónder ‘eigen geld’ een woning kopen.