Hoe bepaalt de verzekeraar de waarde voor uw inboedelverzekering?

Het is algemeen bekend dat de inboedelverzekering wellicht één van de belangrijkste verzekeringen is welke u als eigenaar of als huurder van een woning moet afsluiten. Voor de inboedelverzekering geldt dat ze eigenlijk een dekking is die valt onder de brandverzekering. Dit zet veel mensen aan het denken. Dekt de inboedelverzekering dan bijvoorbeeld uitsluitend schade aan de inboedel welke het gevolg is van brand? Absoluut niet. Ook andere schade wordt gedekt. Maar hoe zit het dan precies met de waarde waarvoor de verzekering wordt afgesloten? Ook dat is een belangrijke vraag die zeer vaak de kop opsteekt. Bent u ook iemand die hier graag meer over te weten wil komen? In dat geval is het zeker interessant om u te verdiepen in de informatie op deze pagina over de waarde bij een inboedelverzekering.

Wat bepaalt de basis van de inboedelverzekering?

In eerste instantie is het van belang om er rekening mee te houden dat de waarde die wordt gedekt door de inboedelverzekering op verschillende manieren wordt bepaald. In principe wordt er dan ook steeds rekening gehouden met twee verschillende waardes, namelijk:

1. De algemene waarde waar de (kleine) inboedel over beschikt;
2. De specifieke waarde welke is verbonden aan bijvoorbeeld kunstwerken;

De eerste waarde is er één die bij elke verzekeringnemer dient te worden bepaald voor wat de inboedelverzekering betreft. Er wordt gekeken naar welke zaken er allemaal deel uitmaken van de inboedel waardoor de verzekeraar een voorstel doet voor de gedekte waarde in de inboedelverzekering. Op basis van dit voorstel kunt u als verzekeringnemer bepalen voor welke exacte waarde de inboedelverzekering wordt afgesloten. Let wel, het is belangrijk dat deze inschatting op de meest optimale wijze gebeurt. Het is helemaal niet interessant om u door middel van de inboedelverzekering over of onder te laten verzekeren, integendeel.

De tweede waarde, degene die wordt toegekend aan bijvoorbeeld kunstwerken die mee opgenomen dienen te worden in de inboedelverzekering is uiteraard niet voor iedereen een must. Mensen die bijvoorbeeld geen kunst in huis hebben of die geen dure meubelstukken bezitten hebben aan deze meerwaarde wellicht geen nood. Het spreekt voor zich dat dit iets is wat elke potentiële verzekeringnemer voor zichzelf dient uit te maken op het ogenblik dat hij of zij van plan is om een inboedelverzekering af te sluiten.

Inventarisatie van de inboedel

De precieze manier waarop de waarde van de inboedel zal worden geschat verschilt sterk afhankelijk van verzekeraar tot verzekeraar. Het gebeurt bijvoorbeeld niet zelden dat er hiervoor gebruik wordt gemaakt van een algemene inventarisatie. In dat geval is het zo dat er een inschatting wordt gemaakt van hoeveel de verschillende stukken inboedel samen waard zijn. Er wordt dus geen individuele waarde toegekend aan de stukken, enkele uitzonderingen zoals bijvoorbeeld kunstwerken of antiek wel even daar gelaten. In het merendeel van de gevallen zult u kunnen vaststellen dat inboedelverzekeraars op deze manier te werk zullen gaan.

Wat in het geval van veranderingen binnen de inboedel?

Het spreekt voor zich dat er in de praktijk vaak wijzigingen plaatsvinden aan de inboedel. Mensen kiezen er dan ook op regelmatige tijdstippen voor om bijvoorbeeld nieuwe aankopen te doen. Daarnaast is het ook mogelijk dat zij bepaalde dure stukken uit hun inboedel hebben verkocht waardoor de waarde van hun inboedel naar omlaag moet worden bijgesteld. In ieder geval, op het ogenblik dat er sprake is van wijzigingen aan de inboedel is het belangrijk dat deze wijzigingen ook worden gereflecteerd in de verzekerde waarde. Met andere woorden, worden er nieuwe spullen aangekocht? Dan zal de verzekerde waarde van de inboedel moeten worden verhoogd. Is er echter sprake van de verkoop van bepaalde spullen? Dan zal de verzekerde waarde van de inboedel verlaagd moeten worden. Het spreekt voor zich dat niet elke wijzigingen meteen moet worden gemeld aan de inboedelverzekeraar, maar hier regelmatig even bij stil blijven staan is zeker en vast geen overbodige luxe.

Hoe beïnvloedt de inboedelwaarde de verzekeringspremie?

Tot slot is er nog een belangrijke vraag welke dient te worden beantwoord met betrekking tot de verzekerde waarde van uw inboedel. Hoe uit dit zich namelijk precies in de verzekeringspremie die in rekening wordt gebracht? Ook dit is eigenlijk vrij eenvoudig te verklaren. Hoe hoger de waarde is gelegen waarvoor de inboedel is verzekerd, des te duurder ook de verzekeringspremie uit zal vallen. Heeft u ervoor gekozen om uw inboedel slechts voor een beperkte waarde te laten verzekeren? Dan zorgt dat voor een kleine uitbetaling in het geval van schade, maar kunt u tegelijkertijd wel rekenen op een scherpe verzekeringspremie.

De invloed van het eigen risico op uw verzekeringspremie

Uw inboedel laten verzekeren tegen een waarde die aanzienlijk lager ligt dan de werkelijke waarde is in de praktijk echt nooit een goed idee. Op het ogenblik dat er sprake is van een schadegeval zult u namelijk slechts een fractie van de werkelijke waarde uitbetaald krijgen. Betekent dit dat er geen enkele manier bestaat om de kostprijs van uw inboedelverzekering naar omlaag bij te stellen? Dat hebben we ook weer niet gezegd… Het is namelijk zo dat u daarvoor eventueel kunt kijken in de richting van het eigen risico. Net zoals geldt voor alle andere verzekeringen is het zo dat er ook bij de inboedelverzekering sprake is van een eigen risico. Door deze vrijwillig te verlagen of te verhogen kan de kostprijs van uw inboedelverzekering in de praktijk aanzienlijk worden verlaagd. Het kan dan ook absoluut de moeite waard zijn om dit even meer in detail te gaan bekijken.

Inboedelverzekeringen vergelijken of niet?

Een inboedelverzekering afsluiten doet u tot slot niet zonder eerst even een grondige vergelijking uit te voeren. Er zijn op de markt heel wat verzekeraars terug te vinden welke een inboedelverzekering in hun aanbod hebben opgenomen. Elke verzekeraar hanteert hiervoor niet alleen diens eigen, specifieke voorwaarden, maar ook kosten. Het uitvoeren van een eenvoudige vergelijking kan er dan ook voor zorgen dat u uiteindelijk een mooi bedrag kunt besparen op het afsluiten van uw inboedelverzekering. Het mag dan ook duidelijk zijn, het is zeker een aanrader om een dergelijke vergelijking uit te voeren!

Vergelijk direct uw inboedelverzekering