Voorlopig koopcontract & ontbindende voorwaarden

Het voorlopig koopcontract en de ontbindende voorwaarden..Wat laat je hierin opnemen?
Lees meer…

Wanneer je een huis wilt kopen komt er veel op je af. Wat regel je zoal rond het koopcontract, welke ontbindende
voorwaarden laat je opnemen in een voorlopig koopcontract?

Ontbindende voorwaarde

  • Het niet rond krijgen van een financiële lening voor de koopwoning.
  • Een slecht resultaat van de bouwkeuring. Benoem het bedrag waarboven herstelkosten niet uit mogen komen.
  • Een slecht resultaat van de elektro-technische keuring.
  • Laat ook gasleidingen en elektrische bedradingen e.d. controleren door een nutsbedrijf en benoem dit vooraf
    als ontbindende voorwaarde in het voorlopig koopcontract.
  • U kunt ook vooraf bespreken en laten vastleggen in de ontbindende voorwaarden, dat de gesignaleerde kosten vanuit de bouw- en elektriciteitskeuring in mindering worden gebracht op het aankoop bedrag, op deze wijze dekt u zichzelf in tegen onverwachts hoge kosten, maar kan de aankoop wel degelijk plaatsvinden.

Meer huis kopen? Lees ook eens

Informatie over het voorlopig koopcontract en ontbindende voorwaarde huis