Cookie- en Privacyverklaring

Cookie- en Privacyverklaring van SVDE Dienstverlening, inzake de website Wonen-interieur.com

Inleiding

 • De website Wonen-interieur.com, die u op dit moment bezoekt, is een website en dienst van SVDE Dienstverlening, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74683241.
 • Deze Cookie- en Privacyverklaring is van toepassing inzake de website Wonen-interieur.com, een website en dienst van SVDE Dienstverlening.

Onze gegevens

SVDE Dienstverlening
Berkheide 10
3069 KS Rotterdam
Nederland

Telefoonnummer: (+31) 010 – 818 62 03
E-mailadres: startdesk@gmail.com
K.v.K. : 74683241

Privacy

In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, kunt u nalezen wat persoonsgegevens zijn, wat er onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, wat de doeleinden zijn waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en gedurende welk termijn uw persoonsgegevens worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing indien u onze website
(Wonen-interieur.com) bezoekt of een bestelling plaatst.

SVDE Dienstverlening beschouwt de privacy en bescherming van persoonsgegevens van alle bezoekers en klanten van de website Wonen-interieur.com van groot belang. Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten waarvan u gebruik kunt maken binnen onze website Wonen-interieur.com.

Verwijzingen op Wonen-interieur.com naar andere websites:
SVED Dienstverlening is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites die via links op Wonen-interieur.com te bereiken zijn. Bij het bezoek aan websites van derden via Wonen-interieur.com, adviseren wij u telkens de Cookie- en privacyverklaring, voorwaarden en disclaimer van die andere website(s) te raadplegen. Door boven in de adresbalk te kijken van uw browser, kunt u zien dat u niet meer op Wonen-interieur.com bent, indien de URL (https://www.websitenaam.nl) is gewijzigd.

Persoonsgegevens alleen voor eigen dienstverlening
Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dit houdt in dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de verwerkersovereenkomst tussen hen en ons, of een eed, of wettelijke verplichting.

Algemeen

 1. Bij het het plaatsen van een bestelling of het opnemen van contact met ons via de website Wonen-interieur.com, gaat u akkoord met uw gegevensverwerking/ deze cookie- en privacyverklaring.
 2. In het geval van datalekken, zal SVDE Dienstverlening dit terstond melden aan het Meldloket Datalekken AP

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks, of indirect identificeerbaar bent.

Geen verplichting tot verstrekken van uw persoonsgegevens

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken indien u de website Wonen-interieur.com bezoekt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt verstrekken of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van onze diensten, zoals omschreven bij “doeleinden”, is het invoeren van persoons- en bedrijfsgegevens noodzakelijk. Welke gegevens wij verwerken vindt u terug bij ‘persoonsgegevens die wij verwerken’.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Doeleinden

Op het moment dat u een dienst afneemt of contact opneemt middels de website Wonen-interieur.com, kunnen wij u vragen persoonsgegevens en bedrijfsgegevens te verstrekken (alleen bij afname van een dienst/product). Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uw bestelling en/of betaling af te handelen, indien nodig, nadat u een dienst of product hebt afgenomen.
 • Om u te e-mailen, indien nodig, met betrekking tot de dienst of het product die u hebt afgenomen.
 • Indien nodig om de dienst of het product te leveren wat u hebt afgenomen.
 • Om u, indien nodig, te informeren over diensten of producten die u voorheen hebt afgenomen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doeleinden uit te voeren (facturatie bij bestelling advertorial) verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam en adres)
 • KVK nummer
 • BTW nummer
 • E-mailadres

Bewaartermijn

Uw gegevens worden door ons actief bewaard zolang u klant van ons bent en binnen de wettelijk gestelde termijn hiervoor, totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Stuur in het laatste geval uw verzoek middels een e-mail aan het e-mailadres: startdesk@gmail.com.

Op grond van wettelijke voorschriften/verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons- en/of bedrijfs)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Inzage, correctie en recht van verzet

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij verwerkt hebben? In dat geval kunt u een e-mailbericht zenden aan:
startdesk@gmail.com, met het verzoek tot inzage in uw gegevens.

Ter controle, om zeker te stellen dat door u het verzoek tot inzage is gedaan, vragen we u een kopie van uw legitimatiebewijs hierbij mee te zenden. De volgende gegevens maakt u hierbij zwart (ter bescherming van uw privacy):

 • Uw pasfoto
 • MRZ (Machine Readable Zone: de strook met nummers onderaan uw paspoort)
 • Paspoortnummer, of ID-kaart nummer, of Rijbewijsnummer
 • Burgerservicenummer (BSN)

Binnen uiterlijk 4 weken ontvangt u een reactie op uw verzoek.

Recht van bezwaar en overige rechten

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die u heeft gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens.

Stuur uw verzoek naar startdesk@gmail.com of neem telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer: 010 – 818 62 03. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid

Bescherming van uw Persoons- en Bedrijfsgegevens
Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, of datalekken, passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij actuele beveiligingssoftware zoals een virusscanner, een sterk wachtwoordbeleid voor elektronische systemen/ software, een beveiligde internetverbinding en back-ups.

 • Wonen-interieur.com verwerkt persoonsgegevens onder een beveiligde (SSL-encryptie) internetverbinding.
 • Met onze hoster hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.
 • De website Wonen-interieur.com werkt altijd onder de meest actuele websiteversie van WordPress.
 • Uw persoons- en bedrijfsgegevens worden niet op harde schijven, of andere hardware opgeslagen door SVDE Dienstverlening.
 • Met onze facturatieaanbieder (de partij waar wij uw factuur aanmaken en waar uw factuurgegevens bewaard worden), het bedrijf Digitalefactuur.nl, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.
 • Met het administratiebedrijf welke onze boekhouding verwerkt hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Kinderen die jonger zijn dan 18 jaar

Ben je nog geen 18 jaar? In dat geval mag je geen producten en diensten van SVDE Dienstverlening afnemen.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan SVDE Dienstverlening op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Gebruik van Cookies

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin informatie wordt opgeslagen. Deze tekstbestanden plaatsen wij of andere partijen op uw computer of mobiele apparaat. Bij uw volgende bezoek lezen wij in het tekstbestand bijvoorbeeld uw voorkeuren of inloggegevens. Hierdoor hoeft u niet elke keer uw voorkeuren aan te geven en kunnen wij de website
gebruiksvriendelijker maken. Onder het kopje ‘overzicht cookies’ ziet u welke cookies wij plaatsen en waarvoor deze gebruikt worden.
Let op: Als u geen toestemming geeft voor het plaatsen van cookies kunnen wij niet garanderen dat onze website of een deel daarvan naar behoren werkt.

Overzicht cookies:

Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om onze website goed te laten werken. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming vereist. Het gaat om cookies die ervoor zorgen dat informatie wordt onthouden wanneer u naar een andere subpagina gaat en de website goed op uw beeldscherm wordt weergegeven.

Tracking Cookies
Marketing en Tracking cookies houden uw surfgedrag bij. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze categorie. Websites waar naar verwezen wordt via klikbare links op de website Wonen-interieur.com kunnen wel gebruik maken van tracking cookies. Voordat u klikt op een klikbaar item (hetzij een link, hetzij een afbeelding), kunt u links onder in uw beeldscherm (op de website) de adresregel te zien waarnaar de link verwijst. Verwijst deze niet naar Wonen-interieur.com, dan verlaat u de website door te klikken en kunt u op een website komen die mogelijk tracking cookies gebruikt. U kunt op die betreffende website(s) zelf aangeven in hoeverre u cookies en tracking wilt toelaten.

Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw apparatuur wordt opgeslagen. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. En soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan.

Cookies op Wonen-interieur.com:

Op deze site wordt gebruik gemaakt van:

Functionele cookies
Advertising cookies
Tracking cookies

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen dat de website optimaal functioneert.

Op deze website wordt een functionele cookie geplaatst. Dat is de cookie waarin uw toestemming voor het gebruik van cookies op Wonen-interieur.com wordt opgeslagen. Hierdoor is het mogelijk om deze toestemming te onthouden en krijgt u niet steeds opnieuw de vraag of u akkoord bent met het gebruik van cookies.

Advertising cookies
Advertising cookies houden bij hoe vaak promotionele content is bekeken en voorkomen dat u steeds dezelfde advertenties te zien krijgt. Met uw toestemming plaatsen onze partners voor adverteren cookies op uw apparatuur. Met behulp van deze cookies wordt informatie verzameld en opgeslagen over uw surfgedrag op onze site, bijvoorbeeld welke pagina’s u bezoekt. Omdat onze partners dit ook doen via andere sites waar ze mee samenwerken, zijn ze in staat informatie te verzamelen over uw surfgedrag over meerdere sites. Deze informatie kan worden gebruikt om uw interesses in te schatten en een profiel op te bouwen. Op dit profiel worden vervolgens de advertenties afgestemd zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Tracking cookies
De advertisingcookies die via deze site worden geplaatst vallen in de categorieën: “tracking-cookies” en “third-party cookies”. Tracking-cookies zijn cookies die worden gebruikt om iemands surfgedrag over meerdere sites te volgen. Third-party cookies zijn cookies die niet worden geplaatst vanaf servers van een bezochte website maar vanaf servers van partners van die website. Het zijn cookies van een ander domein dan het domein van de website die wordt bezocht.

Cookies beheren en verwijderen in uw browser

Moderne browsers bieden de mogelijkheid om cookies te verwijderen en om in te stellen of u wel of niet cookies wilt accepteren. Ook als u ons op onze site toestemming geeft om cookies te gebruiken, kunt u er via uw browser alsnog voor zorgen dat er geen cookies worden geplaatst.

Als u via uw browser instelt dat u nooit cookies wilt accepteren, zal van invloed zijn op de werking van de meeste websites die u bezoekt. Voor onze website zou het betekenen dat er elke keer als u een nieuwe pagina bezoekt, opnieuw wordt gevraagd om in te stemmen met de manier waarop we met cookies en uw gegevens omgaan. Die toestemming proberen we immers op te slaan in een cookie.

Ook als u instelt slechts cookies van derden niet te accepteren, kan dat de werking van websites beïnvloeden. Onze website functioneert overigens prima met deze instelling.

Meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of de Help-functie van uw browser.

Wij vragen u vooraf toestemming
Voor ons gebruik van advertenties en dat betekent dat:

 • We cookies gebruiken om advertenties te personaliseren.
 • We informatie delen over uw gebruik van onze site met onze partners voor adverteren.
 • Deze partners die gegevens kunnen combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Door u vooraf om toestemming te vragen en daarbij voldoende uitleg te geven, voldoen we aan de eisen die Google stelt aan websites die advertenties weergeven en aan de Europese wetgeving over het gebruik van cookies en andere vormen van lokale opslag.

Uw eigen instellingen
Voor het vertonen van gepersonaliseerde advertenties maken we gebruik van cookies.

Voor gepersonaliseerde advertenties kunt u zich afmelden via de volgende link van Google.
Google: Advertentie-instellingen

Een nuttige website met informatie over privacy en online advertenties is Your Online Choices. Hier vindt u meer informatie over online advertenties die rekening houden met uw interesses. Deze vorm van adverteren wordt ook wel interest based advertising genoemd. Your Online Choices biedt de mogelijkheid om in te stellen of u daar wel of geen gebruik van wenst te maken.
Your Online Choices: A guide to online behavioural advertising

Cookie- en Privacybeleid websites derden | Verwijzingen op Wonen-interieur.com naar andere websites:
Samson Dienstverlening is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites, die via links op Wonen-interieur.com te bereiken zijn. Bij het bezoek aan websites van derden via Wonen-interieur.com, adviseren wij u telkens de Cookie- en privacyverklaring, voorwaarden en disclaimer van die andere website(s) te raadplegen. Eenmaal een link aangeklikt, kunt u boven in de adresbalk kijken van uw browser en zien dat u niet meer op Wonen-interieur.com bent, indien de URL (https://www.websitenaam.nl) is gewijzigd.

Cookies verwijderen
Via uw internetbrowser (het programma waarmee u websites bekijkt) kunt u cookies verwijderen. Hoe de cookies verwijdert kan verschillend zijn per internetbrowser. Hier treft u een korte handleiding voor de meest voorkomende internetbrowsers, ten behoeve van het verwijderen van cookies.

Google Chrome:
Ga naar instellingen, klik op geavanceerde instellingen, klik op browsegegevens wissen, selecteer cookies en andere site- en plug-ingegevens en klik op browsegegevens wissen.
Internet Explorer:
Ga naar instellingen, klik op browsegegevens wissen, selecteer cookies en opgeslagen websitegegevens en klik op wissen.
Safari:
Ga naar voorkeuren, klik op beveiliging, klik op cookies tonen, klik op alles verwijderen of selecteer één of meerdere cookies en klik op verwijderen.
Mozilla Firefox:
Ga naar het menu en kies opties, selecteer privacy, kies aangepaste
instellingen gebruiken voor geschiedenis bij Firefox, klik op cookies tonen, klik op alle cookies
verwijderen of selecteer één of meerdere cookies en klik op geselecteerde verwijderen.

Staat uw internetbrowser er niet bij? Of zijn de instellingen tussentijds gewijzigd? Gebruik dan de help- of zoekfunctie van uw internetbrowser.

Wijzigingen Cookie- en Privacyverklaring

Wij kunnen de informatie in deze Cookie- en Privacyverklaring zonder aankondiging wijzigen. Wijzigingen zijn bijvoorbeeld nodig als wij onze website aanpassen of als de wetgeving wordt aangepast. Wij raden u aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de tekst van deze Cookie- en Privacyverklaring is gewijzigd.

Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contact

Hebt u vragen, of overige opmerkingen? Neem in dat geval contact met ons op.

SVDE Dienstverlening
Berkheide 10
3069 KS Rotterdam
Nederland

Telefoonnummer: (+31) 010 – 818 62 03
E-mailadres: startdesk@gmail.com
K.v.K. : 74639668
Contactpersoon: S. van der Ent

Deze Cookie- en Privacyverklaring is bijgewerkt op 5 juni 2021