Ying Yang betekenis

Wat kun je verstaan onder Ying Yang betekenis en hoe pas je deze thuis toe?
Lees meer…

Ying Yang betekenis
Ying en Yang zijn waardes die toegekend kunnen worden aan in principe alles wat je om je heen ziet/ ervaart.
De oorsprong van ying yang ligt in het oude China, ongeveer 700 a 1000 jaar voor Christus is deze ontstaan in China.
De betekenis van Ying Yang kun je grofweg samenvatten als:

Ying betekenis: verstilling, donker, dood
Yang betekenis: energiek, beweeglijkheid, licht, leven

De essentie echter van de ying yang betekenis is dat de ene waarde niet zònder de ander waarde bestaat. Zonder leven is
er geen dood bijvoorbeeld en anderzijds; als donker niet zou bestaan, hoe zouden wij dan werkelijk waarde aan licht kunnen
erkennen, of andersom.. Ying en Yang (eigenlijk yin en yang) creëren elkaar. Dit houdt ook in dat eigenlijk geen enkele
toestand, situatie of begrip volledig ying of yang is.

Meer Ying Yang?

Feng Shui slaapkamer
Ying & Yang toepassen op gebied van wonen

Informatie Ying Yang betekenis