Groene Stroom

Je kunt stroomvoorziening in principe onderdelen in Groene Stroom, Grijze Stroom en Biomassa Groene Stroom. Wat houdt dit in?

Groene Stroom
Echt Groene Stroom komt van bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen. Het gebruik van zonnepanelen energie staat in Nederland nog in de kinderschoenen, voorlopig wordt hier nog niet veel energie van gewonnen, wat met name door de prijs komt van de zonnepanelen. De verwachting is dat in de toekomst zonnepanelen een grotere rol gaan spelen voor de levering van groene stroom.
Ook windmolen energie zal in de toekomst een grotere rol gaan spelen voor het leveren van stroom.
Het grote voordeel op langere termijn van groene energie zal menigeen duidelijk zijn; reductie van kernafval, een schoner milieu door minder uitstoot van CO2 en een minder afhankelijke positie ten opzichte van fossiele brandstof leverende landen.

Grijze Stroom
Deze stroom soort wordt verkregen uit fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en kolen. Daarnaast is grijze stroom ook afkomstig van kerncentrales. Het opwekken van de stroom brengt grote vervuiling met zich mee, zoals de uitstoot van CO2  en in het bijzonder kernafval. Kernafval moet jaren opgeslagen worden wil het zijn radioactiviteit kwijt raken. Hier zijn speciale ondergrondse plekken op enkele locaties in de wereld aangelegd. Hoog radioactief kernafval kan zelfs langer dan 1000 jaar radioactief blijven. Nederland kent nog 1 werkende kerncentrale, namelijk die in Borssele (Zeeland).

Biomassa Groene Stroom
Biomassa is een verzameling van organisch afval, denk hierbij aan tuinafval, houtafval, mest en dergelijke. Wanneer Biomassa aan bepaalde fossiele brandstoffen wordt toegevoegd kan een gedeelte van de hier uit verkregen energie op de markt verkocht worden als groene stroom. Biomassa levert minder CO2 uitstoot op. Toch zijn er ook kritische geluiden te horen; rioolslib behoort namelijk ook tot biomassa. Bij verbranding hiervan kunnen schadelijke metalen vrij komen.