Op welke bijkomende kosten rekenen bij bouwen eigen huis?

Huis in aanbouw, Kleve, DE. Foto: S.v.d. Ent
Huis in aanbouw, Kleve, DE. Foto: S.v.d. Ent

Je eigen woning laten bouwen, precies naar wens en echt op maat: steeds meer mensen kiezen ervoor. Niet zo verwonderlijk, voor iets meer investering heb je echt je droomwoning en hoef je niet af te wachten waar nieuwbouwontwikkelaars mee komen. Maar hoe werkt dat nu precies, je eigen woning laten bouwen? Welke extra kosten komen daarbij kijken?

Bijkomende kosten voor het bouwen van eigen woning

Allereerst zul je een bouwkavel moeten kopen waarop een woning gebouwd mag worden. De prijzen hiervan kunnen behoorlijk fluctueren, afhankelijk uiteraard van de locatie. Informeer ook altijd bij de gemeente naar het bestemmingsplan.

Bij het bouwen van je eigen woning komen er vele kosten kijken, want de bouw zelf is slechts een onderdeel van het totaalplaatje. Je vindt daarom een overzicht per onderdeel van de (mogelijk) bijkomende kosten.

Aankoop eigen grond

Wil je een woning bouwen op een geschikte kavel, houd dan rekening met de volgende kosten:

 • Kosten bouwkavel – de m2 prijs kan erg verschillen per gemeente.
 • Inmeet kosten van het kadaster – door de kavel te laten inmeten door het kadaster wordt exact duidelijk waar de grenzen lopen van de bouwkavel.
 • Hypotheekkosten – indien je de bouwkavel niet geheel uit eigen middelen kunt betalen.
 • Notaris kosten – de bouwkavel wordt middels de notaris formeel jouw eigendom.
  Belangrijk is om in de aanvullende clausule te laten opnemen dat de grond vrij is om te bewonen, vrij is van opstallen en vrij is van opslagtanks.
 • Milieukundig onderzoek laten uitvoeren. Is de grond geschikt voor bewoning? Is de grond verontreinigd?
 • Staat er reeds een opstal op de bouwkavel? Wat zijn de sloop- en afvoerkosten? Tevens vergunning aanvragen voor sloop hiervan.
 • Archeologisch onderzoek. Zijn er vermoedens dat hier archeologische vondsten gedaan kunnen worden? Het onderzoek hiervan brengt de nodige hoge kosten met zich mee.

Woningontwerp kosten

 • Kosten architect of bouwkundig bureau – samen laat je jouw wensen op verantwoorde en realistische wijze tot stand komen.
 • Na het ontwerp dient er een omgevingsvergunning te worden aangevraagd bij de gemeente. De leges hiervan kunnen hoog oplopen.
 • Berekening constructie – is jouw droomwoning op papier tot stand gekomen, dan zal deze nog geheel doorgerekend moeten worden op de constructie, draagkracht en draaglast en worden aangepast hieraan. Dit wordt uitgevoerd door een constructeur.
 • Berekening draagvermogen van de grond (sondering), zodat duidelijk wordt of er geheid moet worden of een andere constructie volstaat. Daarnaast kan er ook nog een funderingsadvies nodig zijn bij een heipaal fundering.

Bouwen van de woning

Naast de bouwkosten, maar ook de plaatsing van keuken, badkamer, vloeren etc kunnen deze bijkomende kosten om de hoek kijken:

 • Indien aan de orde: Bouwrijp maken van de bouwkavel. Is de grond nog niet bouwrijp? Reken op bijkomende kosten tussen 30 en 55 euro per m2.
 • Sloopkosten, sloopvergunning aanvragen indien aan de orde.
 • Aansluiting op Nuts voorzieningen: reken op de nodige kosten voor de aanleg van riolering, water, glasvezelkabel, elektra e.d.