Prefab Bouwen, de voordelen op een rij

In de afgelopen jaren is het gebruik van prefab bouw steeds meer toegenomen. Prefab staat voor “pre fabricaat”, dus vooraf ontwikkelde delen en objecten, die op de bouwplaats alleen nog maar op en in elkaar geplaatst hoeven te worden. Prefab bouwen, ook bekend als modulaire constructie, omvat dus het gebruik van vooraf gefabriceerde componenten die in een fabriek worden gefabriceerd en vervolgens op de bouwlocatie worden samengesteld. Deze bouwmethode biedt uiteenlopende voordelen: ook voor de nieuwe woningeigenaar.

Prefab bouwen: dat schiet op

Prefab bouwen biedt aanzienlijke voordelen op het gebied van optimaal bouwen. Aangezien de componenten in een gecontroleerde omgeving worden vervaardigd -zoals een fabriek, kan er op een meer gestroomlijnde wijze gewerkt worden. Het productieproces kan gelijktijdig plaatsvinden met de voorbereidende werkzaamheden op de bouwlocatie, waardoor de totale bouwtijd aanzienlijk wordt verminderd; een groot voordeel voor de nieuwe woningeigenaar en voor de bouw. Bovendien kunnen de vooraf vervaardigde componenten snel en moeiteloos worden samengesteld ter plekke, waardoor een bouwproject veel sneller is voltooid.

Een ander pluspunt van prefab bouwen is de constante exactheid van de bouwcomponenten. Omdat ze allemaal in een fabriek worden vervaardigd, blijven de afmetingen en kwaliteit van de componenten hetzelfde. Dit draagt bij aan een betere pasvorm en reduceert het risico op fouten tijdens de bouw. Dit alles resulteert in een versnelling van bouwprojecten, met minder vertragingen tot gevolg.

Tot slot verzekerd prefab bouwen ook uniformiteit in wijken. Wanneer een wijk gebouwd wordt met gebruik van prefab onderdelen is er een bepaalde uniformiteit in de wijk; de woningen lijken op elkaar, maar hoeven niet per se hetzelfde te zijn. Het is namelijk ook mogelijk om door middel van modules een woning te variëren ten opzichte van ander, maar toch zal er uniformiteit blijven binnen de wijk wanneer gebruik wordt gemaakt van deze techniek.

Milieuvriendelijk prefab bouwen

Prefab bouwen heeft eveneens belangrijke voordelen op het gebied van milieuvriendelijkheid.

  • Door het gebruik van prefabrikaat bouwcomponenten worden bouwmaterialen zo optimaal mogelijk gebruikt.
  • Omdat de bouwcomponenten in een fabriek worden geproduceerd, kan de planning veel nauwkeuriger plaatsvinden en is de milieu-impact kleiner; er vindt minder verspilling plaats.
  • Prefab bouwen leent zich beter voor de herbruikbaarheid van materialen, aangezien de bouwcomponenten eenvoudig gedemonteerd en verplaatst kunnen worden, kunnen ze in de toekomst voor andere projecten worden hergebruikt. Dit vermindert de behoefte aan nieuwe materialen en draagt bij aan een circulaire economie.

Een ander aspect van milieuvriendelijkheid betreft de energiezuinige methode van prefab gebouwen. Door het gebruik van geïsoleerde panelen en hoogwaardige isolatiematerialen kunnen prefab gebouwen een superieure energiezuinigheid bereiken ten opzichte van traditionele bouwmethoden. Dit resulteert in lagere energiekosten en een vermindering van de CO2-uitstoot, een win-win situatie dus.