Wat zijn de meest schaarse bouwmaterialen in 2024?

Hoewel de grootste schaarste onder bouwmaterialen bijna opgelost is, bestaan er nog steeds bouwmaterialen die lastig leverbaar zijn. En als ze wel te leveren zijn, dan zijn de prijzen hiervoor toegenomen; soms tot wel 25% ten opzichte van de periode voor de schaarste. Hoe is dit allemaal zo ontstaan? De schaarste is een optelsom van gebeurtenissen sinds de corona pandemie uitbrak in maart 2020.

Welke bouwmaterialen zijn nog schaars?

Het zal niemand ontgaan zijn dat bepaalde bouwmaterialen schaars zijn geworden het afgelopen jaar. Gelukkig neemt de schaarste momenteel weer wat af, zo kun je weer makkelijker glas kopen, bepaalde isolatiematerialen, plaatwerk en baksteen. Andere materialen zijn niet zozeer schaars, maar kennen nog wel verhoogde prijzen, zoals beton, PUR en PIR isolatiematerialen en dakpannen bijvoorbeeld. De oorzaak is te vinden in diverse factoren.

Wat is de oorzaak van schaarste op bouwmaterialen?

Een scala aan events zorgde voor schaarste en de aftrap hiervan lag bij de corona pandemie. Ineens zaten we vrijwel wereldwijd thuis. Men ging niet op vakantie en besloot te klussen. Dit creëerde allereerst schaarste, de vraag werd groter dan het aanbod. Daarnaast kregen we als land te maken met personeelstekorten; veel winkels en bedrijven kwamen personeel tekort om alle opdrachten te kunnen uitvoeren en verwerken.

Corona

In de tussentijd gingen bedrijven leningen aan bij de overheid om de pandemie überhaupt financieel te kunnen overleven; zonder klanten geen inkomsten gold voor bedrijven in bepaalde sectoren. Anderzijds ging de online verkoop ‘door het dak’; nog nooit werden er zoveel pakketjes verzonden als tijdens de pandemie. De economie kwam gelukkig sterker terug uit de pandemie.

En toen kwam de ‘energiecrisis’

En diezelfde pandemie was nog niet afgelopen, of in november dat jaar (2021) gingen de stroomprijzen ineens ‘door het dak’. We kunnen niet direct wijzen naar de situatie in Oekraïne, aangezien dat pas 3 maanden later startte – al heeft het er in een later stadium natuurlijk geen goed aan gedaan. Vanaf november 2021 kon je al geen vaste prijzen meer laten vastleggen bij energiebedrijven. Iets wat ervoor zorgde dat het bedrijfsleven ook te maken kregen met hogere productiekosten; wanneer gas, licht en benzine alsmaar duurder worden, krijg je als bedrijf met hogere kosten te maken. Het minimumloon ging omhoog, omdat werknemers ook met hogere kosten te maken kregen; maar diezelfde bedrijven moesten dus hun personeel ook meer gaan betalen. Al met al een reden tot stijgende kosten.

Azië

In landen als China is veel vraag naar bouwmaterialen, dat betekent dus dat er schaarste kan optreden onder bepaalde bouwmaterialen op de Europese markt, aangezien China tevens onze leverancier is voor bepaalde grondstoffen.

Bovenstaande omstandigheden hebben er bij elkaar voor gezorgd dat er schaarste optrad en er op bepaalde gebieden nog steeds enige schaarste is omtrent bouwmaterialen. Lang niet zo erg meer als dat het was overigens, maar de naweeën zijn nog steeds merkbaar. Sommige producten kennen nog steeds een hogere prijs door bovengenoemde omstandigheden. Nu er in Nederland minder vraag is vanuit de bouwsector, zien we de schaarste steeds meer terugtreden voor wat betreft bouwmaterialen; wat fijn is voor de consument!