Opzetten schoonmaakplan keuken naar HACCP normen

Naar de warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen volgt hier informatie over het opzetten van een schoonmaakplan. Het schoonmaakplan kun je ook gewoon thuis toepassen; één en ander is dan natuurlijk minder formeel en opgezet naar eigen inzicht. Voordeel kan zijn de houvast wat dit biedt omtrent hoe vaak iets is schoongemaakt, en wie er nu aan de beurt is voor een schoonmaak ronde!

Opzetten schoonmaakplan keuken naar warenwetregeling

 • In het schoonmaakplan voor de keuken geef je aan welke reiniging of desinfectie werkzaamheden je uitvoert. Geef het volgende aan:
  1. Hetgeen je hebt gereinigd/ gedesinfecteerd.
  2. Hoe je een object hebt gereinigd (via: desinfectie/ naspoelen/drogen/reinigingsmiddel).
  3. Frequentie waarin objecten worden gereinigd: na gebruik, dagelijks, wekelijks, naar behoefte.
  4. Wie draagt de verantwoording voor de reiniging.
 • Het plan dient aangepast te worden conform veranderingen.
 • Leveranciers van reinigingsmiddelen/ desinfectie middelen, kunnen ook een schoonmaakplan opstellen; het is toegestaan hier gebruik van te maken.
 • Reinigingsmaterialen als emmers, borstels en schoonmaakdoeken worden geadviseerd naar kleur onder te delen voor drie schoonmaak situaties, namelijk:
  1. Kleur 1: voor contacten met voedselplaatsen als werkbanken/ apparatuur.
  2. Kleur 2: voor vuile oppervlaktes als afvalbakken/ vloeren.
  3. Kleur 3: voor gebruik van sanitaire ruimten.

Wil je officieel werken naar HACCP normen dan houd je wekelijks een lijst bij van alle schoonmaak activiteiten conform het schoonmaakplan.

Meer HACCP informatie?