Meerjarenonderhoudsplan

Ondernemingen lopen jaarlijks tegen rekeningen aan betreft het onderhoud van het pand. Om onverwachte kosten te voorkomen, is het prettig over een meerjarenonderhoudsplan te beschikken. Dit plan helpt de ondernemer inzicht te krijgen in de toekomende, verplichte kosten. Bij dit opgestelde ‘MJOP’ wordt rekening gehouden met de kosten op zowel kort als lang termijn.

Door het pand goed te onderhouden, kan de onderneming in aanmerking komen met een waardebehoud en mogelijk zelfs een waardevermeerdering. Een MJOP helpt een prettig inzicht te verkrijgen over de komende kosten en biedt hulp bij de kosten te spreiden over de komende jaren. Door deze kijk op de toekomst is het ook mogelijk rekening te houden met eventueel onvoorziene, hoge kosten.

Waarde

Door een pand of woning goed te onderhouden, zal de kans op verkoop of verhuur toenemen. Bovendien is het mogelijk de vraagprijs te verhogen, in het voordeel van de eigen onderneming. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen panden geschikt voor de verhuur en panden die bedoeld zijn voor werk gerelateerde activiteiten. De verkoop of verhuur zal daarnaast sneller plaatsvinden, wanneer de onderneming in staat is het MJOP te tonen, door de toename van vertrouwen.

Conflicten voorkomen

Wanneer het pand bestemd is voor de verhuur, is de verhuurder volledig verantwoordelijk voor groot onderhoud en mogelijke reparaties. Hieronder vallen alle constructies van het pand, denk aan de buitengevel, het dak en de muren. Ook voor achterstallig onderhoud kan de verhuurder aansprakelijk worden gesteld. Wanneer het onderhoud niet aandachtig verholpen zal worden, kan deze aanklaag leiden tot een juridisch conflict. Door een meerjarenonderhoudsplan in bezit te hebben, kan achterstallig onderhoud worden vermeden.

Imago

Door het MJOP in eigendom te hebben, straalt de onderneming vertrouwen en zekerheid uit. Door het zakelijk handelen zal de onderneming een goede indruk maken op de huurders en kopers. Een prettige ervaring van de huurders of kopers kan leiden tot een mind-op-mondreclame, dat in het voordeel van de onderneming kan werken. Door deze reclame worden de huurinkomsten veilig gesteld.