Het dak en de kelder als aandachtspunten van uw woning

De waarde van een woning moet van het dak tot aan de grond beschermd blijven. Het uitvoeren van inspecties en renovaties in de loop der jaren is dan ook zeer belangrijk. Een groot deel van de huishoudend besteed bijvoorbeeld weinig aandacht aan dakwerken terwijl het dak een essentieel onderdeel is van de woning.

Regelmatige inspecties en reparaties zijn van belang om de waarde van een woning op peil te houden. Verouderde dakconstructies en beschadigde dakpannen kunnen op lange termijn namelijk voor grote problemen zorgen.

Voer regelmatig inspecties uit

Een dak moet minimaal om de 10 jaar goed geïnspecteerd worden door een ervaren dakwerker. Deze zal kijken naar de staat van de dakpannen, dakgoten en eventueel naar de staat van de dakconstructie zelf. In veel gevallen is er weinig aan de hand en zullen er misschien eenvoudige dakwerken moeten worden uitgevoerd zoals het vervangen van enkele dakpannen of het ontmossen van het dak, of eventueel het repareren van een lekkage in de dakgoot.

Dit zijn dakwerken die niet veel geld kosten en snel uit te voeren zijn. Echter moet dit wel regelmatig gebeuren zodat er op termijn geen grote problemen ontstaan. Ruim 15% van de woningen kampt met grotere problemen aan het dak. Hieronder verstaan wij het gehele dak vervangen (met dakpannen) of een dakconstructie die in een slechte staat is. Dit kan komen door slechte weersomstandigheden, het niet regelmatig onderhouden van het dak of door houtwormen in het dak.

Vocht in de kelder

Niet alleen het dak moet goed onderhouden worden, maar ook huishoudens met een kelder moeten zelfstandig een regelmatige inspectie doen van de kelder. In Nederland heeft namelijk 18% van de woningen met een kelder last van vochtproblemen. Dit komt doordat de kelder direct in contact staat met de grond via de buitenmuren en fundering.

In bepaalde perioden kan het grondwater zodanig hoog staan dat deze in contact komt met de kelder. Dit wordt opstijgend vocht genoemd. De druk van het opstijgend vocht kan zo groot zijn dat deze door de bouwmaterialen wordt opgenomen en direct in de kelder terecht komt. Dit kan vochtplekken op de muren veroorzaken en plassen water op de keldervloer. Door middel van vochtbestrijding kan de kelder waterdicht worden gemaakt.